Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

NOWY TERMIN – ankiety: montaż magazynów energii

Ankieta ma na celu określenie zainteresowania uczestnictwem mieszkańców w projekcie dotyczącym budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej w ramach działania Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, Priorytet 2 Fundusze europejskie dla środowiska, nabór – FEMP.02.07-IZ.00-036/24. Termin składania ankiet od 02.05.2024r. do 17.05.2024r. na dzienniku podawczym  Urzędu Gminy Pcim, 32-432 Pcim 563 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@pcim.pl . W przypadku zainteresowania mieszkańców, Gmina Pcim  zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej na potrzeby własne mieszkańców gminy (z projektu wykluczona jest działalność gospodarcza i rolnicza).

Nabór jest 2-etapowy:

 1. W pierwszej kolejności Gmina ubiegać się będzie o dotację z Urzędu Marszałkowskiego w trybie konkursowym.
 2. Jeśli projekt zostanie wybrany do realizacji Gmina ogłosi nabór wniosków dla mieszkańców, którzy potwierdzą chęć udziału w projekcie. Warunki realizacji projektu zostaną uregulowane Uchwałą Rady Gminy Pcim w sprawie udzielenia dotacji w ramach realizacji projektu zgodnie z regulaminem konkursu zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 3. Ogólne założenia:
  1. dotacja może zostać przeznaczony na budowę/rozbudowę magazynów energii elektrycznej z zastrzeżeniem, iż magazynowana energia powinna zostać wytworzona z Odnawialnego Źródła Energii istniejącej/posiadanej już przez mieszkańca instalacji fotowoltaicznej. Dotacja nie może być przeznaczona na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej.
  2. dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia związane z budową/ rozbudową magazynów energii, które zostały zakończone
  3. pojemność magazynów energii elektrycznej powinna być dostosowana do produkcji energii elektrycznej zainstalowanych paneli fotowoltaicznych,
  4. energia gromadzona w magazynie energii elektrycznej może być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców)
  5. nie ma możliwości montażu magazynu energii elektrycznej w budynku mieszkalnym, w którym faktycznie/ fizycznie prowadzona jest działalność gospodarcza, nawet w przypadku, gdy dokonano montażu dwóch liczników przeznaczonych do pomiaru energii zużywanej na potrzeby części mieszkalnej, jak i związanej z prowadzoną działalnością. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości (posesja, działka, siedlisko etc.) prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza lub działalność rolnicza, lecz w budynku innym niż budynek mieszkalny (garaż, stodoła, budynki inwentarskie itp.) możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku, gdy całość magazynowanej energii będzie przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców. Niniejszy warunek powinien być spełniony także w okresie trwałości projektu.
  6. Obowiązek utrzymania prawidłowo działającej instalacji przez okres 5 lat po zakończeniu projektu.
 4. Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny mieszkańca to minimum 15% .