Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Hala Sportowa

Aktualnie administratorem hali sportowej w Stróży jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu.

Hala nie jest powszechnie dostępna, udostępnienie następuje w drodze zawarcia umowy i ustalenia harmonogramu korzystania z niej. Otwarta jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-22.00. W soboty i niedziele wg zawartych umów/rezerwacji. Dni i godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

W godzinach od 8.00 do 16.00 hala sportowa udostępniona jest nieodpłatnie, przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego szkół gminnych zgodnie z harmonogramem. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

Korzystanie z hali odbywa się za zgodą Dyrektora GOKiS w oparciu o harmonogram, zawartą umowę na wniosek zainteresowanych grup i podnajmujących.

Przed złożeniem wniosku o wynajem hali należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem hali oraz cennikiem podnajmu.

Szczegółowych informacji udziela biuro GOKiS Pcim pod nr tel. 12 274 80 39 oraz Dyrektor GOKiS Pcim pod nr tel. 516 029 300

Zmiany dodane w cenniku hali od 01 listopada 2019 roku

Do cennika dodaje się: zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1726), na podstawie art. 30a ustawy  o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz.1569 i 1726) o brzmieniu:

  1. Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego.
  2. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1 jest legitymacja weterana poszkodowanego.