Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Czyste Powietrze


Logotypu Programu Czyste Powietrze


Program „Czyste Powietrze” – istotne informacje

 

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie 
Liczba zawartych umów
o dofinansowanie 
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 

468

Stan na 31.03.2024 r.

 339194 

4 019 169,78

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie
Liczba zawartych umów
o dofinansowanie
Liczba zrealizowanych przedsięwzięćSumaryczna kwota wypłaconych dotacji

389

Stan na 30.09.2023 r.

292173

3 349 197,19

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie
Liczba zawartych umów
o dofinansowanie
Liczba zrealizowanych przedsięwzięćSumaryczna kwota wypłaconych dotacji
342

Stan na 31.03.2023 r.

2651392 723 469,77

 

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie
Liczba zawartych umów
o dofinansowanie
Liczba zrealizowanych przedsięwzięćSumaryczna kwota wypłaconych dotacji
330

Stan na 31.12.2022 r.

2621112 146 237,23

 

 

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie
Liczba zawartych umów
o dofinansowanie
Liczba zrealizowanych przedsięwzięćSumaryczna kwota wypłaconych dotacji

421

Stan na 31.12.2023 r.

 

3111823 639 152,90

Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze w Gminie Pcim – wspiera w zakresie udzielania informacji i pomocy w wypełnianiu wniosków opartych o Program Czyste Powietrze: Karolina Wandas, tel. 12 27 48 050 wew. 18, e-mail: kwandas@pcim.pl

Ekodoradca: Maciej Pandyra, tel. 12 27 48 050 wew. 13, e-mail: ekodoradca@pcim.pl

Ochrona powietrza:

Program Czyste Powietrze
https://czystepowietrze.gov.pl/

Uchwała antysmogowa
http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa

Programu ochrony powietrza dla Małopolski
https://powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-powietrza/wyjasnienia/

Program Ochrony Powietrza dla Gminy Pcim
https://bip.malopolska.pl/ugpcim,a,1757155,uchwala-nr-xiv1162020-rady-gminy-pcim-z-dnia-28-stycznia-2020r-w-sprawie-uchwalenia-programu-ochrony.html

 


 

CZYSTE POWIETRZE – PORTAL BENEFICJENTA WFOŚiGW w Krakowie
– Zachęcamy do przejrzenia i skorzystania z oferty


 

Poniższy Widżet informuje o aktualnej jakości powietrza, prognozach oraz komunikatach o alarmach smogowych ogłaszanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

 


Czujnik Airly – sensor zanieczyszczenia powietrza mierzy poziom stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz PM 10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza. Sensor jakości powietrza ma charakter edukacyjny a uzyskane za jego pomocą dane ukazują aktualny stan powietrza.

Aktualna wizualizacja danych dla Gminy Pcim dostępna jest pod adresem:
https://airly.eu/map/pl/#49.7523843117,19.9698078632,i3413


 

OBOWIĄZYWANIE ZAKAZU EKSPLOATACJI KOTŁÓW- NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

Informacja o ograniczeniach i zakazach dotyczących eksploatacji kotłów i kominków na paliwa stałe:
węgiel i drewno

Uchwała Nr LIX/842/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uchwała ta zwana też antysmogową wprowadza na obszarze Małopolski (z wyłączeniem Gminy Miejskiej Kraków) ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji (kotłów, pieców, kominków), w których następuje spalanie paliw stałych, czyli węgla i drewna.

WAŻNIEJSZE OGRANICZENIA ZAWARTE W W/W UCHWALE:
– od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce obowiązuje zakaz montażu nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu.
Osoby, które budują nowy budynek i instalują  w nim nowe urządzenia grzewcze na paliwa stałe, albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy w istniejących budynkach, będą zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.
– od 1 lipca 2017 roku obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Te frakcje to odpady węglowe – drobny pył węglowy o ziarnach do 3 mm, który zawiera duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń decydujących o dużej emisji przy jego spalaniu. Dodatkowo wprowadzony został zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drewno surowe.
– do końca kwietnia 2024 roku konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno (zainstalowanych przed dniem 1 lipca 2017 r.),tzn. tych kotłów, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych (poniżej klasy 3 według normy PN-EN 303-5:2012).
– do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły (zainstalowane przed dniem 1 lipca 2017 r.), które obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
– kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które są już eksploatowane i były zainstalowane do końca czerwca 2017 roku będą mogły być użytkowane do końca swojej żywotności.
– kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80% (zainstalowane przed dniem 1 lipca 2017 r.), od kwietnia 2024 roku będą musiały zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.
– od 1 maja 2024 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.
Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – gazu, oleju opałowego, ogrzewania elektrycznego, pomp ciepła – uchwała nie wprowadzi żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń.
Więcej informacji zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod adresem https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/

 

Tu możesz zgłosić przypadki spalania odpadów, eksploatacji instalacji i spalania paliw, które nie spełniają wymagań uchwały antysmogowej, sprzedaży węgla złej jakości. Jeśli Twoje zgłoszenie dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej, wybierz temat Naruszenie przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorcę.