Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Realizacja spraw z zakresu podatków: Referat Finansowy

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT

Stawki podatków

Poniżej prezentujemy stawki podatków lokalnych, druki deklaracji i informacji podatkowych na rok 2024 oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i oświadczenie producenta rolnego.

Nr konta bankowego dla należności podatkowych:
Krakowski Bank Spółdzielczy O/Pcim Nr 13 8591 0007 0230 0000 0042 0001

 

I. Podatek od nieruchomości

Stawki podatku ogłoszone w Uchwale Nr XL/299/2022 Rady Gminy Pcim z dnia 14.XI.2022 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościwzór 1 – U-Nr-XL-299-2022

 

Deklaracje podatkowe dla osób prawnychwzór 2 – DN-1
wzór 3 – ZDN-1
wzór 4 – ZDN-2
Informacje podatkowe dla osób fizycznychwzór 5 – IN-1
wzór 6 – ZIN-1
wzór 7 – ZIN-2
wzór 8 – ZIN-3

 

II. Podatek rolny

Stawka podatku dla rolników (powyżej 1ha użytków rolnych)224,0750 /hap
Stawka podatku dla nie rolników (poniżej 1ha użytków rolnych)448,1500 zł/ha
Od podstawy naliczonego podatku przysługuje “ulga górska” w klasach I-III – 30% a w klasie IV – 60%
Deklaracje podatkowe dla osób prawnychwzór 9 – DR-1
wzór 10 – ZDR-1
wzór 11 – ZDR-2
Informacje podatkowe dla osób fizycznychwzór 12 – IR-1
wzór 13 – ZIR-1
wzór 14 – ZIR-2
wzór 15 – ZIR-3

 

III. Podatek leśny

Stawka podatku leśnego72,0346 zł/ha
Deklaracje podatkowe dla osób prawnychwzór 16 – DL-1
wzór 17 – ZDL-1
wzór 18 – ZDL-2
Informacje podatkowe dla osób fizycznychwzór 19 – IL-1
wzór 20 – ZIL-1
wzór 21 – ZIL-2
wzór 22 – ZIL-3

IV. Podatek od środków transportowych

Stawki podatku ogłoszone w Uchwale Nr XXV/142/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 25.XI.2016 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowychwzór 23 – U-Nr-XXV-142-2016
Deklaracja podatkowawzór 24 – DT-1
wzór 25 – DT-1/A

V. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Każdy rolnik, który chce odzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego.

W 2024 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,46 zł na 1 litr oleju.

Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 5,84 zł * średnia roczna liczba świń i 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Dotacje będą wypłacane w terminach:

1 – 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnejwzór 26
Oświadczenie producenta rolnegowzór 27
Formularz informacjiwzór 28

 

VI. Opłata za gospodarowanie odpadami

Nr konta bankowego za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Krakowski Bank Spółdzielczy O/Pcim Nr 28 8591 0007 0230 0470 0042 0461

Wzory deklaracji, wysokość opłat – kliknij, aby zobaczyć szczegóły

VII. Zgoda na doręczanie osobom fizycznym decyzji za pośrednictwem platformy ePUAP

Plik w załączniku.