Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Pierwsza pomoc

PIERWSZA POMOC

“Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” [Kodeks karny art. 162]

Obowiązkiem każdego obywatela jest udzielenie pomocy ofiarom wypadków. Przez udzielenie pomocy rozumie się nie tylko samodzielne ratowanie ofiar wypadku lecz w szczególności zadbanie o możliwie szybkie sprowadzenie fachowej pomocy medycznej.

Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia karetki pogotowia ratunkowego.

 

  1.  Oceń Bezpieczeństwo
  2.  Oceń Przytomność
  3.  Udrożnij Drogi Oddechowe
  4.  Oceń Oddech
  5.  Zadzwoń na 112 lub 999
  6.  Wykonaj 30 ucisków klatki piersiowej
  7.  Wykonaj 2 oddechy ratownicze
  8.  Kontynuuj RKO w stosunku 30:2
  9.  Gdy dostępne jest AED włącz i wykonuj polecenia