Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Strategia Rozwoju Gminy Pcim 2022-2032

Strategia Rozwoju Gminy Pcim na lata 2022-2032 jest najważniejszym spośród wszystkich funkcjonujących w gminie dokumentów planistycznych. Jej szczególne znaczenie wynika nie tylko z wagi poruszanych w niej zagadnień, ale również z faktu, iż jej autorami są nie tylko przedstawiciele władz lokalnych, urzędnicy czy eksperci, ale przede wszystkim mieszkańcy gminy

Obszary Strategii:

– Ludzie

– Życie

– Środowisko

– Mobilność

– Ekonomia

– Zarządzanie