Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Rejestr Działalność Regulowanej

Realizacja spraw z zakresu zezwolenia na sprzedaż alkoholu: Referat Przedsiębiorczości i Ochrony Środowiska

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pcim, znajduje się poniżej, w sekcji “Załączniki”

W ślad za pismem Marszałka Województwa Małopolskiego w Krakowie,  Urząd Gminy Pcim informuje, że zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 7) lit. b ustawy o odpadach podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mają obowiązek złożyć Marszałkowi Województwa wniosek o wpis z zakresu Działu XV. Działalność objęta obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości do Rejestru-BDO oraz z art. 59 ust. 1 ustawy o odpadach podmioty wpisane do rzeczonego rejestru są zobowiązane do przedłożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze wyłącznie przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w przypadku zmiany:

  • informacji zawartych w rejestrze,
  • zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru

w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Ponadto wszelkie informacje dotyczące Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) można znaleźć na stronach internetowych:

  • Ministerstwa Klimatu pod adresem www.bdo.mos.gov.pl oraz
  • Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod adresem www.malopolska.pl/rejestr.
  • lub dzwoniąc na infolinię BDO nr tel. 12 397 44 44