Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Odbiór azbestu

Realizacja spraw z zakresu czystego powietrza: Referat Przedsiębiorczości i Ochrony Środowiska

Świadczenie przez Gminę Pcim usługi odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest stanowiących własność osób fizycznych polega na sfinansowaniu przez Gminę Pcim całości prac związanych z odbiorem, transportem i utylizacją płyt azbestowych płaskich i falistych.

Do pobrania w dziale Załączniki – poniżej:

– Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Pcim z dnia 7 maja 2020 roku

w sprawie: ustalenia Regulaminu świadczenia przez Gminę Pcim usługi odbioru,

transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych stanowiących

własność osób fizycznych oraz powołania Komisji do spraw rozpatrzenia wniosków osób

zakwalifikowanych do odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest

– Załącznik do Zarządzenia nr 39/2020 z dnia 07 maja 2020 roku, Regulamin Świadczenia przez Gminę Pcim usługi odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest stanowiących własność osób fizycznych

– Wniosek o sfinansowanie załadunku, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

– Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

– Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych