Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Wywóz nieczystości ciekłych

Wójt Gminy Pcim informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn zm.) Gmina Pcim ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpis do gminnej ewidencji dokonywany jest na podstawie złożonej ankiety właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości bądź osoba użytkująca nieruchomość z terenu gminy Pcim na której znajdują się zbiorniki bezodpływowe bądź przydomowa oczyszczalnia ścieków ma obowiązek złożyć aktualną ankietę do w/w ewidencji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy właściciele nieruchomości którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy faktu korzystania z usług wywozu nieczystości przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenie na odbiór w/w zbiorników poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłaty za te usługi.

Właściciele nieruchomości którzy do tej pory nie dopełnili tego obowiązku powinni niezwłocznie zawrzeć umowy z odpowiednim przedsiębiorcą uprawnionym do opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wykaz firm posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

  1. Górna Raba Spółka z o.o. ul. Krakowska 27E, 34-730 Mszana Dolna 18 33-10-324, 660 423 403
  2. MLETOR Czesław Wątor Stróża 802 tel. 783 262 726
  3. Zakład Usługowy ROM-DRÓG Andrzej Romaniak 32-436 Tokarnia 428 tel. 605 038 871
  4. Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Myślenicach ul. Słowackiego 84, 32-400 Myślenice tel. (012) 272 03 29
  5. Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 46b, 34-700 Rabka Zdrój tel. (018) 26 77 395
  6. FHU GAZ-SERWIS 4X4 Pomoc drogowa Bartłomiej Stolarz ul. M. Konopnickiej 24, 34-240 Jordanów 606 591 696
  7. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, (32) 278-45-31
  8. Usługi Remontowo-Budowlane Leszek Rapacz 32-433 Lubień 171, tel. 609-327-018
  9. TOM-TRANS Tomasz Macioł, Naprawa 504, 34-240 Jordanów,  tel. 534-037-803
  10. Firma Usługowa Grzegorz Romaniak, 32-436 Tokarnia 428 tel. 693919697

Druki ankiety zgłoszeniowej  dostępne są w budynku Urzędu Gminy Pcim w pokoju nr 19 .

 

Wójt Gminy Pcim

Piotr Hajduk