Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Obrona cywilna

OBRONA CYWILNA  

Każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę z tego, że zarówno w czasie wojny, jak i w czasie pokoju istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia na znacznych obszarach, poważnych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi. Zagrożenia takie jak powodzie, wichury, śnieżyce, pożary przestrzenne i inne- katastrofy, które mogą się wydarzyć w naszej gminie.

Katastrofy mogą wystąpić w różnych postaciach i rozmiarach większość jest powodowana przez zmienne warunki pogodowe. Część z nich jest przewidywalna, ale większość ciągle nas zaskakuje. Chociaż katastrofy naturalne nie są zjawiskiem, o których chętnie się czyta, to jednak dla własnego bezpieczeństwa wskazane jest wiedzieć co nie co na ich temat.

W czasie ewentualnej wojny zagrożenie wynikać może ze skutków użycia przez przeciwnika broni masowego rażenia tj. jądrowej, biologicznej, klasycznej. W czasie pokoju zdarzają się awarie w zakładach przemysłowych lub katastrofy transportowe, w wyniku których do atmosfery przedostają się substancje trujące i inne, groźne dla życia i zdrowia ludności będącej w zasięgu ich oddziaływania.

Wymienione zagrożenia są niewątpliwie ważne. Ale czy możemy się przed nimi ochronić lub przynajmniej zminimalizować ich skutki?  W dużej mierze TAK!

Potrzebne jest przygotowanie całego społeczeństwa do powszechnej samoobrony. W tym właśnie celu zamieszczamy informację, propozycje i rady dotyczące powszechnej samoobrony ludności.