Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+ (SUMP) jest dokumentem opracowanym na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego gmin: Pcim, Dobczyce, Lubień, Myślenice, Siepraw, Sułkowice, Raciechowice, Tokarnia, Wiśniowa, z dnia 19 kwietnia 2022r.

Plan stanowi opracowanie przedstawiające kompleksowe podejście do planowania transportu w miastach, poruszając zagadnienia gospodarcze, przestrzenne i społeczne.

Zaproponowane w Planie działania mają przyczynić się do zróżnicowania wykorzystania środków transportu. Mają one zachęcić do korzystania z komunikacji publicznej, zmniejszyć ilość poruszania się samochodem poprzez udostępnienie alternatywnych sposobów podróżowania.

Efektem planu ma być likwidowanie zatorów komunikacyjnych, poprawa bezpieczeństwa i redukcja emisji gazów cieplarnianych. Plan obejmuje m.in. transport publiczny, transport niezmotoryzowany, ruch pieszy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, transport drogowy, logistykę miejską, zarządzanie mobilnością.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+ obejmuje szerokie spektrum zagadnień mających na celu równoważne traktowanie wszystkich form przemieszczania się w Obszarze Funkcjonalnym Myślenic. Skupia się między innymi na działaniach takich jak:
– poprawa układu komunikacyjnego poprzez budowę i remont ulic,
– poprawa warunków do jazdy rowerem poprzez tworzenie ciągów komunikacyjnych dla rowerów oraz rozbudowa ścieżek rowerowych,
– poprawa infrastruktury i uwzględnienie potrzeb dla ruchu pieszych,
– zwiększenie ilości miejsc parkingowych,
– budowa węzłów przesiadkowych,
– zastosowanie jednolitego oznaczenia przystanków obsługujących transport publiczny.

Dofinansowanie Projektu

Tytuł projektu:
Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+

Nazwa Programu:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś Priorytetowa:
6 – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

Działanie:
6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

Nr umowy o dofinansowanie:
POIS.06.01.00-00-0074/22-00 z dnia 15.12.2022r.

Wartość projektu:
266 981,00 PLN

Wysokość dofinansowania:
190 434,00 PLN co stanowi 85 % wartości kwalifikowalnej projektu

Okres realizacji inwestycji:
2022-2023

Beneficjent:
Gmina Myślenice

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wypracowanie spójnej dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Myślenic koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczeniem kierunków działań i kreowania przyszłej współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:
Masz podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projekcie? W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl