Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Sesja Rady Gminy Pcim – 06.10.2023r.

Pcim, 29 września 2023 r.

 

 

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY

Informuję, że XLVII sesja Rady Gminy Pcim
odbędzie się w dniu 6 października 2023 roku /piątek/ o godz. 14.00
w budynku w Urzędzie Gminy Pcim, pok. nr 24
.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Krakowie na kadencję
  2024 – 2027.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Gminy Pcim wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w miejscowości Pcim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/315/2022 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pcim.
 8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady Gminy.
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy Pcim z działalności w okresie między sesjami.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Pcim.
 12. Zakończenie XLVII sesji Rady Gminy Pcim.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pcim

 

                                                                                                       dr Piotr Sadowski