Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

L sesja Rady Gminy Pcim

Pcim, 19 stycznia 2024 r.

 

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY

 

Informuję, że L sesja Rady Gminy Pcim odbędzie się w dniu 29 stycznia 2024 roku o godz. 14.00 w budynku w Urzędzie Gminy Pcim, pok. nr 24.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pcim na lata 2020-2024.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego w mieszkanie treningowe.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym mieszkańców Gminy Pcim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pcim do realizacji Programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Pcim do realizacji Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego na realizację zadania finansowania dyżurów nocnych aptek z terenu Powiatu Myślenickiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego na realizację programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Pcim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Pcim biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy  nieruchomości komunalnej w  trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2024.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pcim na rok 2024.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Pcim na rok 2024.
 16. Sprawozdanie Wójta Gminy Pcim z działalności w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Pcim.
 19. Zakończenie L sesji Rady Gminy Pcim.

Przewodniczący Rady Gminy Pcim 

                                                                                                       dr Piotr Sadowski