Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

INTERREG Polska – dofinansowanie małych projektów

 I nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów

____

Stowarzyszenie „Region Beskidy” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Widok 18/3 zaprasza: do składania wniosków o dofinansowanie małych projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu INTERREG Polska – Słowacja 2021-2027

Nabór jest uruchomiony w:

Priorytecie 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, cel szczegółowy: Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym
i innowacjach społecznych (dostępna w I naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 000 000,00 EUR)

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację małych projektów o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące działalność, której podstawowym celem nie jest osiąganie zysku.

 

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania małego projektu

wartość dofinansowania z EFRR: min. 10 000,00 EUR max. 80 000,00 EUR

całkowita wartość budżetu małego projektu: min. 12 500,00 EUR max. 100 000,00 EUR

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych małego projektu.

 

Czas trwania naboru

od 24.10.2023 do 12.01.2024 do godziny 15:00

 

 Termin i forma składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w formie elektronicznej za pomocą Generatora wniosków i raportów (www.e-interreg.eu)
najpóźniej do dnia: 12 stycznia 2024 roku do godziny 15:00.

 

Wiążące są data i godzina wpływu wniosku wraz z załącznikami
w formie elektronicznej w Generatorze wniosków i raportów.

 

Pakiet aplikacyjny

Szczegółowe informacje zawarte są m. in. w „Podręczniku dla Beneficjenta małych projektów w Programie INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027”

Pakiet aplikacyjny dostępny jest na stronie www.euroregion-beskidy.pl     
oraz w biurze Stowarzyszenia.

Dokument programowy, Rozporządzenia  oraz Podręcznik Beneficjenta wraz z załącznikami dostępny jest na stronie programu www.pl.plsk.eu

 

Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji – wszelkich informacji udziela:

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej przy ul. Widok 18/3
tel. 0048 33 488 89 24, tel. 0048 503 109 544

e-mail: n.lesinska@euroregion-beskidy.pl, b.baranska@euroregion-beskidy.pl