Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

LI sesja Rady Gminy Pcim

Pcim, 6 marca 2024 r.

 

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY

 

Informuję, że LI sesja Rady Gminy Pcim odbędzie się w dniu 15 marca 2024 roku o godz. 14.00 w budynku w Urzędzie Gminy Pcim, pok. nr 24.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w roku 2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżaw nieruchomości komunalnych w trybie bezprzetargowym dotychczasowym dzierżawcom.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu komunalnego w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/247/2022 Rady Gminy Pcim z dnia 18 lutego 2022r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Pcim na 2025 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pcim.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy Pcim z działalności w okresie między sesjami.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Pcim.
 13. Zakończenie LI sesji Rady Gminy Pcim.

 

Przewodniczący Rady Gminy Pcim 

                                                                                                       dr Piotr Sadowski