Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Pierwsza Sesja Nowej Rady Gminy Pcim

Informuję, że Postanowieniem Nr 368/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. Komisarz Wyborczy w Krakowie III zwołał pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Pcim na kadencję 2024 – 2029 w dniu 7 maja 2024 roku o godz. 11.00 w budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróży.

Porządek obrad ustalony przez Komisarza Wyborczego w Krakowie III:

1)  Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2)  Przedstawienie porządku obrad.

3)  Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym.

4)  Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

5)  Wybór Przewodniczącego Rady.

6)  Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

7)  Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Pcim.

8)  Ślubowania Wójta Gminy Pcim.

9)  Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Pcim.

 

W załączeniu skan Postanowienia Nr 368/2024 Komisarza Wyborczego w Krakowie III
z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Gminy Pcim.

 

Wójt Gminy Pcim

Piotr Hajduk