Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem

Informacja o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego oraz możliwości składania uwag i wniosków.

Program obejmie odcinki:
– dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,
– dróg wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
– linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
– odcinek autostrady zarządzany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.,
– odcinek drogi powiatowej zarządzanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku,
– obszar miasta Krakowa,
– obszar miasta Tarnowa,
– obszar Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.

Strategiczne mapy hałasu, będące podstawą do opracowania Programu dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w zakładce Środowisko -> Strategiczne mapy hałasu.

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 10.11.2023 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: halas@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.