Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Protokół z otwarcia ofert – sprzedaż Renault Master

Protokół
z otwarcia ofert w nieograniczonym przetargu
na sprzedaż samochodu specjalnego Renault Master (VIN: VF1FDBUH528813094)

 

 

Komisja powołana zarządzeniem nr 86/2023 Wójta Gminy Pcim z dn. 23.10.2023 r., w składzie:

  1. Elżbieta Wątor
  2. Grzegorz Bielecki
  3. Damian Bielecki

w dniu 6.11.2023 r. o godz. 9:00 dokonała otwarcia ofert, które wpłynęły do Urzędu Gminy Pcim na sprzedaż samochodu specjalnego Renault Master o nr VIN: VF1FDBUH528813094.

Do upłynięcia terminu przewidzianego w ogłoszeniu, wpłynęła jedna oferta:

  1. Firma Handlowo Usługowa Michał Pater 26-220 Stąporków, Niekłań Wielki
    Hubala 18. Oferowana cena: 16 610,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy sześćset dziesięć złotych 00/100)

 

Złożona oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i zostaje wybrana.