Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

„Rozwiń karierę – pokonaj barierę!”

[Informacja Powiatowego Urzędu Pracy]

„Rozwiń karierę – pokonaj barierę!”

Zgłoś się do projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach  Otrzymasz trzy formy wsparcia, które pomogą Ci pokonać dotychczasowe bariery i ułatwią podjęcie zatrudnienia. Realizujemy m.in: 

 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia,
 • staże,
 • współfinansowanie kosztów zatrudnienia – prace interwencyjne,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • bony na zasiedlenie,

Możesz wziąć udział w projekcie wyłącznie jeżeli jesteś zarejestrowany/na w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach jako bezrobotny/na. 

Pierwszeństwo mają osoby, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 1. a) osoby z niepełnosprawnościami,
 2. b) osoby w wieku 50 lat i więcej,
 3. c) osoby długotrwale bezrobotne,
 4. d) osoby w wieku 18 – 29 lat,
 5. e) kobiety,
 6. f) migranci (w tym z Ukrainy).

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona! 

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę www.myslenice.praca.gov.pl 

(zakładka Rynek pracy), odwiedź nas osobiście, zadzwoń lub napisz:

POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLENICACH 

32-400 Myślenice, ul. Drogowców 2

Tel. 12 372 96 00, email: krmy@praca.gov.pl

UWAGA: do współpracy przy realizacji projektu zapraszamy również pracodawców  i przedsiębiorców – oferujemy dopłaty do wynagrodzeń i składek ZUS bądź środki na zakup niezbędnego sprzętu do stworzenia dodatkowego miejsca pracy, na którym  zatrudniony/na zostanie uczestnik/uczestniczka projektu. W pierwszej kolejności wspierane będzie zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich #FunduszeUE.