Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

System gospodarki odpadami

System gospodarowania odpadami w naszej Gminie jest na bieżąco monitorowany i udoskonalany – tak aby wszystkim mieszkańcom żyło się jak najlepiej. 

Przedstawiamy Wam poniżej kilka istotnych informacji:

  • około 30% mieszkańców korzysta z aplikacji Kiedy śmieci – zachęcamy pozostałych do korzystania; aplikacja monitoruje i przypomina o terminie wystawienia odpadów;
  • 700 gospodarstw domowych skorzystało w ubiegłym roku z odbioru gabarytów od posesji i PSZOK Gminy Pcim; Łącznie odebrano od posesji 2015 ton odpadów segregowanych i zmieszanych;
  • dzięki prowadzonej przez mieszkańców segregacji i wypełnianiu ankiet związanych przydomowymi kompostownikami, Gmina osiągnęła za ubiegły rok wymagany wskaźnik 35% przygotowania do recyklingu określonych frakcji odpadów;
  • o 90% zmniejszyła się ilość przyjmowanych zgłoszeń reklamacyjnych; nadal pracujemy nad tym, aby ich ilość była bliska zeru;
  • pomimo wzrostu o 34% średniej ceny odbioru i zagospodarowania odpadów na przestrzeni ostatnich 4 lat, opłata od mieszkańców został utrzymana na niezmienionym poziomie. Jest to możliwe m.in. przez odpowiedzialne stosowanie się mieszkańców do zasad wyartykułowanych w harmonogramie odbioru odpadów;
  • przez wprowadzoną zmianę i zapewnienie możliwości ciągłego zgłaszania do odbioru od posesji odpadów wielkogabarytowych od marca do września, zlikwidowano niekorzystny efekt estetyczny towarzyszący zbiorowemu wystawianiu gabarytów oraz niekontrolowany strumień tzw. dorzucanych odpadów spoza gminy, zwłaszcza przy posesjach zlokalizowanych przy głównych ciągach komunikacyjnych;
  • pozostaliśmy przy systemie odbioru odpadów wielkogabarytowych elektronicznych 2 razy w roku, co związane jest możliwością bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu przez dostawcę przy zakupie nowego, a także z kwestiami ekonomicznymi, gdyż w przypadku akcji zgłoszeń 2 razy w roku nie jesteśmy obciążani kosztami;
  • zwiększono częstotliwość odbioru odpadów z 15 do 19 rokrocznie. Zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów do 24 rocznie (2 razy w miesiącu przez cały rok) jest jedną z wielu kolejnych propozycji modyfikacji systemu, który jest w trakcie wdrożenia. Od roku trwają przygotowania do jego wprowadzenia w ten sposób, aby nie doprowadzić do niekontrolowanego wzrostu opłaty za odpady od mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę z tego udogodnienia dla mieszkańców, dbając jednak o zbilansowaną wysokość opłaty, ta zmiana wymaga odpowiedniego przygotowania organizacyjno-ekonomicznego.