Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

II Sesja Rady Gminy Pcim – 20 maja 2024 r.

Pcim, 10 maja 2024 r.

 

 

 

Informuję, że II sesja Rady Gminy Pcim
odbędzie się w dniu 20 maja 2024 roku o godz. 14.00
w budynku Urzędu Gminy Pcim, pok. nr 24
.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie II sesji Rady Gminy Pcim.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pcim.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pcim.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Finansowej, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Pcim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Pcim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Pcim.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pcim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pcim.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Pcim.
 13. Zakończenie II sesji Rady Gminy Pcim.

 

Przewodniczący Rady Gminy Pcim

Jan Mirochna