Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację w 2024r. zadań publicznych.

Pcim, 12.01.2024 r.

 

PR.524.1.2024

 

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszych ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej piłka nożna – kluby sportowe I i II kwartał 2024 runda wiosenna sezonu piłkarskiego 2024/2025, siatkówka, cheerleading – od I do IV kwartał 2024 r. ogłoszonych Zarządzeniem Nr 109/2023 Wójta Gminy Pcim z dnia 22 grudnia 2023 roku.

Do konkursu przystąpiło  5 organizacji pozarządowych (kluby, fundacje, uczniowskie kluby sportowe).

Złożono 5 ofert. Złożone oferty spełniają wymagania formalne, zostały ocenione. Przyznano dotacje:

Nr ofertyNazwa organizacji pozarządowejNazwa zadaniaPrzyznana

kwota dotacji

1Akademia Małego Sportowca„ Be like AMISIAK” rozwój i popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pcim41 000,00 zł

 

Nr ofertyNazwa organizacji pozarządowejNazwa zadaniaPrzyznana

kwota dotacji

2Ludowy Klub Sportowy LKS Wicher StróżaLKS Wicher Stróża –  piłka nożna w Stróży, runda wiosenna sezonu piłkarskiego 2024/202535 000,00 zł

 

   Nr ofertyNazwa organizacji pozarządowejNazwa zadaniaPrzyznana

kwota dotacji

3Klub Sportowy PcimiankaPcimianka Pcim piłka nożna w Pcimiu – runda wiosenna sezonu piłkarskiego 2024/202580 000,00 zł

 

Nr ofertyNazwa organizacji pozarządowejNazwa zadaniaPrzyznana

kwota dotacji

4Klub Sportowy LKS TrzebuniaLKS Trzebunia – piłka nożna w Trzebuni – runda wiosenna sezonu piłkarskiego 2024/202524 000,00 zł

 

Nr ofertyNazwa organizacji pozarządowejNazwa zadaniaPrzyznana

kwota dotacji

5Uczniowski Klub Sportowy KONIKAkrotime20 000,00 zł

 

 

 

mgr Piotr Hajduk

Wójt Gminy Pcim