Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Plan Działania Priorytetowego

Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach na podstawie Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych informuje, że opracowany został „Plan Działania Priorytetowego” dla rejonu służbowego nr 10 obejmujący następujące zagadnienie:

Zdiagnozowane zagrożenie:

spożywanie napojów alkoholowych oraz zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności.

Miejsce:

– Sklep Spożywczo-Przemysłowy „EURO” pod adresem Stróża 931.

Zakładany cel:

– dążenie do ograniczenia bądź wyeliminowania niepożądanych zjawisk – spadek wykroczeń we wskazanym rejonie o najmniej 20 %.

Działania:

– kontrole patroli policji w przedmiotowym rejonie, informowanie społeczności lokalnej.

Współpraca:

– Urząd Gminy w Pcimiu, właściciel placówki handlowej.

Zakładany czas realizacji:

Rozpoczęcie dnia 1.02.2024 roku do 31.07.2024 roku.