Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Sesja Rady Gminy Pcim – ostania sesja VIII kadencji

Pcim, 12 kwietnia 2024 r.

 

 

 

 

Informuję, że LII sesja Rady Gminy Pcim
odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2024 roku o godz. 15.00
w budynku w Urzędzie Gminy Pcim, pok. nr 24
.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu oraz Oceną Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2023.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Pcim za 2023 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy Gminy Pcim z gminą Myślenice w zakresie realizacji gospodarki wodno – ściekowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pcim.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Pcim z działalności w kadencji 2018-2024.
 9. Sprawozdanie z działań Rady Gminy Pcim w kadencji 2018-2024.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Pcim.
 12. Zakończenie LII sesji Rady Gminy Pcim.

 

 

                                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Pcim

 

                                                                                                                  dr Piotr Sadowski