Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

Termin i miejsce losowania numerów list kandydatów na radnych

KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej w Pcimiu

z dnia 13 marca 2024 r.

w sprawie podania do wiadomości publicznej terminu i miejsca losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Małopolskiego

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023, poz. 2408) Gminna komisja wyborcza na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy przyznaje numery zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Losowanie odbędzie się dnia 14 marca 2024 r. o godz. 15:00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pcimiu, Urząd Gminy Pcim, pok. Nr 5 – parter.

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Pcimiu
Elżbieta Anna Biedroń