Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
E-URZĄD
Portal Interesanta
Esesja
Inwestycje

XLVI SESJA RADY GMINY PCIM – 13 LIPCA 2023 ROKU O GODZ.14.30

Pcim, 7 lipca 2023 r.

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY

Informuję, że XLVI sesja Rady Gminy Pcim
odbędzie się w dniu 13 lipca 2023 roku /czwartek/ o godz. 14.30
w budynku w Urzędzie Gminy Pcim, pok. nr 24.

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/66/2019 Rady Gminy Pcim  z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/131/2016 Rady Gminy Pcim z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej  i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Pcim zaliczanych do sektora finansów publicznych.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na najem lokali komunalnych w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pcim oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Pcim.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pcim na rok 2023.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/315/2022 Rady Gminy Pcim z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pcim.
11.    Wolne wnioski i informacje.
12.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Pcim.
13.    Zakończenie XLVI sesji Rady Gminy Pcim.

Przewodniczący Rady Gminy Pcim

                                                                                                       dr Piotr Sadowski